ŠKOLNÍ DRUŽINA Sendražice

Základní informace ŠD na školní rok  2017/2018
 

Provoz ŠD
    
5.oddělení   p.vych. Tomanová Edita - ve škole v Sendražicích

6.oddělení   p.vych.  Adámková Helena - ve škole v Sendražicích


ranní družina  -          6:30 - 7:40
       odpolední družina - 11:40 – 17:00
 
Družina je otevřena od pondělí do pátku.
 
Ranní družina začíná v 6:30, děti přicházejí nejdéle do 7:15. V 7:40 se rozcházejí do tříd na první hodinu. 
Odpolední družina je od 11: 40 a končí v 17: 00. Po vyučování žáci odcházejí s dozorem do školní jídelny na oběd. Poté se družinoví žáci vrací s dozorem zpět do budovy školy, kde si je přebírá vychovatelka ŠD.
 
Přihlašování
ŠD je určena žákům 1. – 3. ročníku, při volné kapacitě i starším žákům 1. stupně. Přihlašování do ŠD probíhá během prvního a druhého dne školního roku odevzdáním vyplněného zápisního lístku.
 
Vyzvedávání dětí
Rodiče si mohou děti vyzvedávat podle řádu ŠD:
 
·     po vyučování u školy či po obědě u školní jídelny
·    od 14hod
·    děti mohou odcházet ze ŠD bez doprovodu- vyznačit na zápisním lístku

V době od 12:00 do 14:00 hod probíhají ve školní družině zájmové činnosti.
Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce omluvenku. Na této omluvence musí být datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce.
 
Úhrada za ŠD
Úhrada činí 500,- Kč za pololetí. Platí se u ekonomky školy nebo formou elektronické pokladny.
 
Činnosti
Odpočinkové činnosti mají odstranit únavu, zařazují se obvykle po obědě- odpočinek na koberci spojený s četbou či poslechem.

Rekreační činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími pohybovými prvky.

Zájmové činnosti slouží k seberealizaci a dalšímu rozvoji dovedností a poznání.
Příprava na vyučování zahrnuje činnosti související s plněním školních povinností, např. procvičování učiva formou didaktických her.

 

Je vhodné, aby děti měly na odpoledne pití, malou svačinku a převlečení na ven.
AKTUALITY ze školní družiny
11.5. 2017 15:56
Děti v akci

Každý čtvrtek v rámci družiny probíhá Volejbalový kroužek. Děti se ve skupinách po čtrnácti dnech střídají a pod vedením zkušeného trenéra Lukáše Blažka si s nadšením osvojují základy volejbalu. 

 

31.3. 2017 12:25
Sto jarních kilometrů na ostrov a zpátky

30.3. 2017 16:41
Návštěva

Dnes nás navštívili studenti oboru Požární ochrana z OSŠ podnikatelské Kolín s.r.o.- R. Stehlík,  L. Ledvinka, B. Korbelová, T. Plaček, M. Štěpánek a V. Hladíková s projektem " Hasiči očima dětí ". Našim dětem formou prezentace představili povolání hasiče, upozornili na různá nebezpečí při zacházení s ohněm a připomněli důležitá telefonní čísla. Děti přednáška velmi zaujala. 

 

27.1. 2017 16:7
Zima, zima...


Se družinkou na puťáku


 

 

  


Archiv článků: 2014 | 2015 | 2016 | 2017