ŠKOLNÍ DRUŽINA Ovčárecká

Základní informace Školní družiny na školní rok 2017/2018

Přihlašování
1. 9. rodiče žáků obdrží přihlášky, které po řádném vyplnění odevzdají vychovatelce příslušného oddělení. Provoz školní družiny je určen přednostně žákům 1.-3. ročníku, při volné kapacitě i starším žákům 1. stupně.

Provoz ŠD 
Provozní doba ŠD probíhá denně podle týdenního rozvrhu do 17.00, včetně ranní družiny od 6.30 h.

Postup při vyzvedávání
- zazvoňte na příslušné oddělení ŠD
- zřetelně uveďte Vaše jméno a celé jméno Vašeho dítěte
Děti nelze uvolňovat na základě SMS ani po telefonické domluvě. Pokud má dítě odejít samo v jinou hodinu, než je uvedeno na zápisním lístku, musí odevzdat vychovatelce omluvenku. Na této omluvence musí být datum, čas odchodu a podpis zákonného zástupce.

Je vhodné, aby děti měly na odpoledne pití, malou svačinku a převlečení na ven.

Úhrada za školní družinu
500,-Kč na jedno pololetí – hradí se prostřednictvím elektronické pokladny u ekonomky školy pí. Dlouhé.

Stravování
Stravování žáků si zajišťují rodiče u vedoucí školní jídelny.Školní družina - Ovčárecká

Rozdělení dětí do jednotlivých oddělení

1. oddělení p.vych. Vejsadová Ludmila  tř . 1.A a 1.C

2. oddělení p.vych. Šubrtová Lenka       tř. 2.A a část třídy 2.C

3. oddělení p.vych. Miškovská Hana      tř. 3.A a část třídy 2.C

4. oddělení p.vych. Káninská Iva           tř.3.C a 4.A
 

Vyzvedávání dětí

Rodiče si mohou vyzvedávat děti podle řádu ŠD
- po ukončení vyučování
- po obědě (do 13:00 hod)
- od 14:30 hod

V době od 13:00 hod. do 14:30 hod. probíhají ve školní družině zájmové činnosti a vycházky do přírody.

Ze ŠD děti odcházejí podle časového údaje na zápisním lístku, na kterém musí být uvedeno, kdo bude dítě odvádět nebo zda bude odcházet samo. 

AKTUALITY ze školní družiny
26.4. 2018 17:23
Canisterapie ve ŠD

 

20.1. 2018 15:6
ŠD - Kouzelník a zlobivé míčky

 

Archiv článků: 2016 | 2017 | 2018